Skuteczne zabezpieczenie betonu – ochrona konstrukcji betonowych

Niwa-torkret » Antykorozja betonu

Antykorozja betonu

Konstrukcje betonowe narażone są na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, prowadzące do procesu karbonatyzacji betonu.

Uszkodzenia powierzchni decydujące o stanie konstrukcji powstrzymujemy, wykonując zabezpieczenie antykorozyjne betonu w postaci specjalnej powłoki ochronnej.

Swoją działalnością usługową w zakresie antykorozyjnych zabezpieczeń betonu obejmujemy teren całego kraju.

Antykorozja betonu – metoda

Prace realizujemy trzyetapowo, poczynając od oczyszczenia konstrukcji i usunięcia luźnych fragmentów, przez wyrównanie powierzchni drobnoziarnistą szpachlówką po właściwy natrysk powłoki ochronnej o wysokim oporze dyfuzyjny dla dwutlenku węgla. Powłokę wykonujemy w kolorze wybranym przez klienta.