Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja Ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa to metoda naprawy pozwalająca na wzmocnienie lub uszczelnienie konstrukcji poprzez wtłoczenie iniektu do rysy albo pęknięcia. Prace zawsze wykonywane są pod nadzorem Kierownika Robót.

Iniekcję kurtynową stosujemy w miejscach, gdzie odtworzenie izolacji tradycyjną metodą nie jest możliwe lub jest ekonomicznie nieuzasadnione. Iniekcję strukturalną wykorzystujemy w konstrukcjach porowatych i chłonnych podłożach w celu wyeliminowania zawilgocenia konstrukcji. W szczególnych przypadkach możliwe jest uszczelnienie gruntu na styku z konstrukcją iniekcją bentonitową.

Swoim działaniem obejmujemy teren całego kraju, gwarantując krótki czas wykonania zlecenia.

Iniekcja ciśnieniowa – metoda działania

Aby zlikwidować pęknięcia i wypełnić szczeliny dylatacyjne lub uzupełnić puste przestrzenie, potrzebna jest skuteczna iniekcja ciśnieniowa. Cena realizacji, a także szczegółowy dobór materiału, rodzaju metody i ciśnienia ustalane są indywidualnie dla każdego obiektu. Metodą iniekcji wzmacniamy fundamenty, sklejamy konstrukcje z betonu, kamienia i cegły, a także stabilizujemy grunty.