Realizacja nietypowych zleceń

Przykładem takiego zlecenia jest remont Wieży Mokrego Gaszenia Koksu przeprowadzony na terenie Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej należącej do giełdowej spółki JSW. Praca była nietypowa, ponieważ remont realizowany był podczas normalnej pracy koksowni. Na wykonanie prac remontowych wyznaczono 5 godzinne przerwy w ciągu dnia. W ciągu tych 5 godzin konieczne było zdemontowanie  i ponowne zamontowanie elementów konstrukcyjnych, tak aby Wieża Mokrego Gaszenia Koksu mogła normalnie być eksploatowana. Prace zaplanowane na trzy miesiące zakończyliśmy przed terminem co spotkało się z dużym uznaniem ze strony Kierownictwa Koksowni.

Inne przykłady nietypowych realizacji to:

  • iniekcja w tunelu Metra w Warszawie realizowana w przerwach w ruchu (około 4 godziny w nocy)
  • remont komina o wysokości 120m podczas normalnej eksploatacji

Czekamy na kolejne wyzwania!